Організація народної оборони “Карпатська Січ”, м. Хуст, для преси про діяльність жіночих відділів. 29 січня 1939 р.

Організація народної оборони "Карпатська Січ", м. Хуст, для преси про діяльність жіночих відділів. 29 січня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575, оп.1, спр. 18, арк. 30

Leave a Comment