Обіжник Київського повітового комісара М. Шаповала волосним земським управам, продовольчим управам, всім урядовим особам і всім громадянам Київського повіту про земельну та продовольчу реформи, дотримання законодавства УНР. 7 листопада 1917 р.

Обіжник Київського повітового комісара М. Шаповала волосним земським управам, продовольчим управам, всім урядовим особам і всім громадянам Київського повіту про земельну та продовольчу реформи, дотримання законодавства УНР. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 628, оп. 1, спр. 20, арк. 19 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту