Про необхідність асигнування коштів з таємного фонду Директорії УНР на витрати, зроблені під час перебування американської військової місії в ставці Головного Отамана військ УНР. З журналу засідання Директорії УНР. 2 червня 1919 р.

Про необхідність асигнування коштів з таємного фонду Директорії УНР на витрати, зроблені під час перебування американської військової місії в ставці Головного Отамана військ УНР. З журналу засідання Директорії УНР. 2 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту