Декларація про державний суверенітет України. 16 липня 1990 р.

Декларація про державний суверенітет України. 16 липня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк. 102

Leave a Comment

Перейти до вмісту