Нагородний лист Штабу І-ї Запорізьської стрілецької дивізії на начальника Інспекторського відділу С. Скрипку. 25 грудня 1920 р.

Нагородний лист Штабу І-ї Запорізьської стрілецької дивізії на начальника Інспекторського відділу С. Скрипку. 25 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту