Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про оволодіння українською мовою урядовцями поштових, телеграфних та телефонних установ УНР. 4 березня 1918 р.

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про оволодіння українською мовою урядовцями поштових, телеграфних та телефонних установ УНР. 4 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту