Привітання від Міжнародної Неурядової Громадської Благодійної Організації “Еммануїл” Президента України. 30 липня 1996 р.

Привітання від Міжнародної Неурядової Громадської Благодійної Організації “Еммануїл” Президента України. 30 липня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 203

Leave a Comment

Перейти до вмісту