Список журналістів, які брали участь у висвітленні подій, присвячених 1000-річчю прийняття християнства на Русі. Червень 1988 р.

Список журналістів, які брали участь у висвітленні подій, присвячених 1000-річчю прийняття християнства на Русі. Червень 1988 р.

ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 7, спр. 395, арк. 67

Leave a Comment