63_2192-2-10-17_.jpg

Уповноваження, видане Президентом Української Національної Ради Галицької Республіки Євгеном Петрушевичем Легаційному секретарю Галицької Республіки у Відні В. Бандрівському. 20 лютого 1922 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 17 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту