Закон про місцеві конгреси і ради трудового народу. [1919 р.]

Закон про місцеві конгреси і ради трудового народу. [1919 р.]

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 5

Leave a Comment