Лист начальника Канцелярії Директорії УНР Державному Секретарю [ЗОУНР] про направлення наказу щодо призначення П. Красного Міністром єврейських справ УНР та членом делегації для переговорів з [Антантою] в Одесі. 1 червня 1919 р.

Лист начальника Канцелярії Директорії УНР Державному Секретарю [ЗОУНР] про направлення наказу щодо призначення П. Красного Міністром єврейських справ УНР та членом делегації для переговорів з [Антантою] в Одесі. 1 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 16

Leave a Comment