Копія телеграми Поліського губернського старости Міністру внутрішніх справ УД про безперешкодний пропуск більшовиків через український кордон внаслідок договору з штабом німецької дивізії. 3 грудня 1918 р.

Копія телеграми Поліського губернського старости Міністру внутрішніх справ УД про безперешкодний пропуск більшовиків через український кордон внаслідок договору з штабом німецької дивізії. 3 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту