Склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, затверджений Указом Президента України 10 жовтня 2001 року № 950/2001 “Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 10 жовтня 2001 р.

Склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, затверджений Указом Президента України 10 жовтня 2001 року № 950/2001 “Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 10 жовтня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 3823. Арк. 166

Leave a Comment

Перейти до вмісту