Висновок експертів по роботі «Цикл фундаментальних і прикладних досліджень з розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі інтелектуальних інформаційних технологій і систем», складені Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова для представлення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 1997 року. 1997 р.

Висновок експертів по роботі «Цикл фундаментальних і прикладних досліджень з розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі інтелектуальних інформаційних технологій і систем», складені Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова для представлення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 1997 року. 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 2017. Арк. 65

Leave a Comment

Перейти до вмісту