Відозва товариша Генерального секретаря земельних справ Б. Мартоса до людності України про тимчасовий закон про землю та правопорядок. 7 листопада 1917 р.

Відозва товариша Генерального секретаря земельних справ Б. Мартоса до людності України про тимчасовий закон про землю та правопорядок. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 524, оп. 1, спр. 1, арк. 3

Leave a Comment