Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра судових справ 210000 карбованців та заштатне утримання голів мирових з’їздів і мирових суддів, які залишаються поза штатом. 29 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра судових справ 210000 карбованців та заштатне утримання голів мирових з’їздів і мирових суддів, які залишаються поза штатом. 29 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 95. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту