Лист Міністерства фінансів УНР Державному контролеру УНР щодо застосування Закону УНР від 6 січня 1919 р. про визначення гривні українською грошовою одиницею у всіх фінансових операціях. 18 січня 1919 р.

Лист Міністерства фінансів УНР Державному контролеру УНР щодо застосування Закону УНР від 6 січня 1919 р. про визначення гривні українською грошовою одиницею у всіх фінансових операціях. 18 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту