Лист Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській Міністерству ісповідань УНР про дозвіл польської влади приймати українських студентів до Варшавського університету тощо. 23 березня 1921 р.

Лист Української дипломатичної місії в Речі Посполитій Польській Міністерству ісповідань УНР про дозвіл польської влади приймати українських студентів до Варшавського університету тощо. 23 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 419. Арк. 44зв.

Leave a Comment