Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Бориса Іваницького. 3 жовтня 1924 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Бориса Іваницького. 3 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1132. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту