Листування Народного комісаріату освіти Української СРР та Народного комісаріату юстиції Української СРР з малою Радою народних комісарів Української СРР щодо розгляду проєкту постанови «Про увічнення пам’яті Г. Сковороди». 12 червня — 13 липня 1922 р.

Листування Народного комісаріату освіти Української СРР та Народного комісаріату юстиції Української СРР з малою Радою народних комісарів Української СРР щодо розгляду проєкту постанови «Про увічнення пам'яті Г. Сковороди». 12 червня — 13 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 395. Арк. 96

Leave a Comment

Перейти до вмісту