Фотокартка Василя Проходи, якому 25 грудня (за ст.ст.) 1920 р. виповнилося 30 років.

Фотокартка Василя Проходи, якому 25 грудня (за ст.ст.) 1920 р. виповнилося 30 років.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту