Протокол засідання президії комітету Української Центральної Ради із записом виступу М. Міхновського. 15 квітня 1917 р.

Протокол засідання президії комітету Української Центральної Ради із записом виступу М. Міхновського. 15 квітня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту