Розмінний знак Державної скарбниці УНР вартістю 5 гривень. 1919 р.

Розмінний знак Державної скарбниці УНР вартістю 5 гривень. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 90. Арк. 39

Leave a Comment