Постанова Верховної Ради України «Про проєкти законів України про Державний Герб України, про Державний Прапор України, Державний Гімн України». 7 вересня 1992 р.

Постанова Верховної Ради України «Про проєкти законів України про Державний Герб України, про Державний Прапор України, Державний Гімн України». 7 вересня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 179

Leave a Comment

Перейти до вмісту