Доповідь Начальника Острозького повіту на Волині Міністру внутрішніх справ УНР про непевне становище української влади в повіті. 20 жовтня 1920 р.

Доповідь Начальника Острозького повіту на Волині Міністру внутрішніх справ УНР про непевне становище української влади в повіті. 20 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 4. Спр. 15. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту