Копія телеграми Київської повітової земської управи УЦР про залишення селища Святошино в межах Нікольсько-Борщагівської волості. 26 липня 1917 р.

Копія телеграми Київської повітової земської управи УЦР про залишення селища Святошино в межах Нікольсько-Борщагівської волості. 26 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 2, арк. 27

Leave a Comment