Обіжник Генерального секретарства внутрішніх справ губернським комісарам про відповідальність за порушення земельного і лісового законодавства. 7 листопада 1917 р.

Обіжник Генерального секретарства внутрішніх справ губернським комісарам про відповідальність за порушення земельного і лісового законодавства. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1385, оп. 1, спр. 2, арк. 187

Leave a Comment

Перейти до вмісту