Про 4-ий Універсал Української Центральної Ради – зі статті А. Животка “Від Першого до Четвертого універсалу”.

Про 4-ий Універсал Української Центральної Ради - зі статті А. Животка “Від Першого до Четвертого універсалу”.

ЦДАВО України. Ф. 3560. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту