Постанова Кабінету Міністрів України № 225 “Про затвердження структури апарату Кабінету Міністрів України”. 4 травня 1992 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 225 "Про затвердження структури апарату Кабінету Міністрів України". 4 травня 1992 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2623, арк. 67

Leave a Comment