Реєстраційна картка Міністерства військових справ УНР та фотокартка полковника Армії УНР В. Филоновича, якому 15 січня 1920 р. виповнилося 30 років. 31 жовтня 1921 р., 1 грудня 1932 р.

Реєстраційна картка Міністерства військових справ УНР та фотокартка полковника Армії УНР В. Филоновича, якому 15 січня 1920 р. виповнилося 30 років. 31 жовтня 1921 р., 1 грудня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 652. Арк. 81-82зв.; Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 2124. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту