Постанова Комітету УЦР про перейменування Генеральних комісарів у Генеральних секретарів. 7 листопада 1917 р.

Постанова Комітету УЦР про перейменування Генеральних комісарів у Генеральних секретарів. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 35

Leave a Comment

Перейти до вмісту