Постанова Директорії УНР про передавання верховного керування справами УНР на час відсутності членів Директорії УНР А. Макаренка та Ф. Швеця Головному Отаманові військ УНР С. Петлюрі. 15 листопада 1919 р.

Постанова Директорії УНР про передавання верховного керування справами УНР на час відсутності членів Директорії УНР А. Макаренка та Ф. Швеця Головному Отаманові військ УНР С. Петлюрі. 15 листопада 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр 1. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту