Лист Державного видавництва України Народному комісару освіти Г. Гриньку щодо термінового друкування дослідження професора Д. Багалія про Г. Сковороду. 27 червня 1922 р.

Лист Державного видавництва України Народному комісару освіти Г. Гриньку щодо термінового друкування дослідження професора Д. Багалія про Г. Сковороду. 27 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 20

Leave a Comment

Перейти до вмісту