Постанова і інструкція Раднаркому УСРР «Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі». 11 листопада 1932 р.

Постанова і інструкція Раднаркому УСРР «Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі». 11 листопада 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 24. Оп. 13. Спр. 81. Арк. 34. Друк. прим. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту