Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про забезпечення належного утримання телеграфних дротів. 2 березня 1918 р.

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про забезпечення належного утримання телеграфних дротів. 2 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту