Відомість Полтавського авіаційного дивізіону про видачу старшинам зброї. 12 серпня 1918 р.

Відомість Полтавського авіаційного дивізіону про видачу старшинам зброї. 12 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту