Лист Голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка І. Дзюби Президенту України Л. Кучмі про затвердження рішення Комітету Указом Президента України “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2002 року” та про встановлення грошового розміру Національної премії у 2002 році. 25 лютого 2002 р.

Лист Голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка І. Дзюби Президенту України Л. Кучмі про затвердження рішення Комітету Указом Президента України “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2002 року” та про встановлення грошового розміру Національної премії у 2002 році. 25 лютого 2002 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 4508. Арк. 77

Leave a Comment