Знак Державної скарбниці вартістю 25 карбованців. 1919 р.

Знак Державної скарбниці вартістю 25 карбованців. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 30

Leave a Comment