Лист начальника Військово-ветеринарної управи Міністру військових справ УНР про необхідність фінансування кузні у м Вінниці. 15 травня 1920 р.

Лист начальника Військово-ветеринарної управи Міністру військових справ УНР про необхідність фінансування кузні у м Вінниці. 15 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 121. Арк. 29зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту