Третій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р.

Третій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.4, арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту