Лист Департаменту посередніх податків Міністерства фінансів УД Департаменту зовнішнього торгу Міністерства торгу і промисловості УД про взаємовигідні поставки товарів між Україною та Білорусією. 12 вересня 1918 р.

Лист Департаменту посередніх податків Міністерства фінансів УД Департаменту зовнішнього торгу Міністерства торгу і промисловості УД про взаємовигідні поставки товарів між Україною та Білорусією. 12 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1118. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 18

Leave a Comment