Лист Народного комісаріату освіти Української СРР Державному видавництву України щодо згоди на друкування дослідження професора Д. Багалія про Г. Сковороду. 29 червня 1922 р.

Лист Народного комісаріату освіти Української СРР Державному видавництву України щодо згоди на друкування дослідження професора Д. Багалія про Г. Сковороду. 29 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту