OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Постанова Ради Міністрів УРСР № 1107 «Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці». 27 вересня 1963 р.
ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 10. Спр. 1434. Арк. 52, 56, 60, 60.

Leave a Comment

Перейти до вмісту