Третій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р.

Третій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 5, арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту