Про заборону самовільної реквізиції та зразок реквізиційного ордеру. З наказу по Запорізькій збірній дивізії. 4 березня 1920 р.

Про заборону самовільної реквізиції та зразок реквізиційного ордеру. З наказу по Запорізькій збірній дивізії. 4 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту