Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про заборону розповсюдження розпоряджень Ради народних комісарів РСФРР. 1 березня 1918 р.

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про заборону розповсюдження розпоряджень Ради народних комісарів РСФРР. 1 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 4

Leave a Comment