Наказ Війську УНР та положення про відзначення членів Українського генерального військового комітету. 20 листопада 1920 р.

Наказ Війську УНР та положення про відзначення членів Українського генерального військового комітету. 20 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3884. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 16, 17зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту