Відгуки наукових та державних установ України та європейських держав на роботу «Цикл фундаментальних і прикладних досліджень з розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі інтелектуальних інформаційних технологій і систем». 1997 р.

Відгуки наукових та державних установ України та європейських держав на роботу «Цикл фундаментальних і прикладних досліджень з розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі інтелектуальних інформаційних технологій і систем». 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 2017. Арк. 71

Leave a Comment

Перейти до вмісту