Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра фінансів 100000 карбованців на боротьбу з підробленням грошових знаків і на витрати по перетворові грошової системи. 29 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра фінансів 100000 карбованців на боротьбу з підробленням грошових знаків і на витрати по перетворові грошової системи. 29 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 226. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту