Записка Міністра фінансів УНР Б. Мартоса про передавання керування міністерством М. Кривецькому з їхніми підписами. 10 березня 1919 р.

Записка Міністра фінансів УНР Б. Мартоса про передавання керування міністерством М. Кривецькому з їхніми підписами. 10 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту